Korál – klenot z moře

Ivana Dunková

Co mají společného mořští živočichové s českým označením korálků? Čím se liší jednotlivé barevné varianty a jaký korál se používá v náramcích či špercích?

Mořský korál je polypovitý živočich žijící v koloniích a stromovitých strukturách přisedlých na mořských dnech, kde se živí planktonem. Masivní útvary, tzv. korálové útesy, které znáte např. z přírodovědeckých dokumentů, jsou jejich ztvrdlé vnější schránky vytvořené z uhličitanu vápenatého, které se už od pravěku využívaly k výrobě šperků .

Formy korálu

Korály se ve svých formách velice liší. A to jak druhově, tak hloubkou, ve které se usídlují. Naleznete je v mělkých vodách a na útesech, ale i v hlubokých mořských dnech, což je rozdíl mezi jejich ponořením v 10 metrech, nebo 1,5 kilometru pod hladinou. Geograficky se vyskytují po celé planetě, a to jak např. ve Středozemním moři, tak uprostřed Tichého oceánu, či u pobřeží Austrálie.

Korál ve šperkařství

Pravdy o korálu

Kdysi byla obliba korálu stejná jako u drahých kamenů . V mytologii se dočtete, jak tyto kousky obarvené krví Medúzy či dary mořských panen měly mořeplavce chránit před nepřízní počasí, nebo faraony v hrobkách před zlými duchy, avšak s větším pochopením jejich role v přírodě jejich popularita klesala.

Společně s extenzivním rybolovem a jeho dopady a zvyšováním teploty moří vlivem globálního oteplování – tento ekosystém vymírá, a sběr některých druhů korálů je nyní regulován zákony na ochranu životního prostředí. Zejména proto, že i neobydlené schránky svých předchůdců jsou využívány novými živočichy.

Korálu jsou přisuzovány schopnosti jako: dodávání energie, ochrana před negativitou, nehodami a násilím, přináší lásku, oddanost, pokoru, klid a harmonii. Je symbolem mateřství, ochrany plodu a z jiných zdravotních benefitů by měl napomáhat s poruchami krevního oběhu, kdy posiluje srdeční činnost a usnadňuje porod.

Korál k outfitu

Ať už v náramcích či v jiných špercích – korál má tendence doslova rozsvítit svého nositele a jeho outfit ve všech barevných variantách. Korál měl i u nás vždy své místo, byť třeba ne ve své přírodní podobě. Z jeho názvu totiž pochází i české slova: korálek a korále. Podívejte se do naší nabídky, jestli jeho energie neuchvátí i vás.